HOME

Zorgbruggen Thuiszorg Kids
Website speciaal voor kids

Iedereen die zorg nodig heeft in uw thuissituatie kunt u terecht bij Zorgbruggen Thuiszorg.* Samen met de wijkverpleegkundige wordt de zorg in kaart gebracht en een indicatie opgesteld. De zorg kan in Zorg In Natura als in een Persoons Gebonden Budget. 

Iedereen die al door het CIZ een indicatie heeft verkregen binen de WLZ kan ook zorg ontvangen. Zowel Zorg In Natura als PGB. Daarnaast kunt u ook niet gesubsidieerde zorg van ons ontvangen, dit houdt in dat u de zorg zelf betaalt.

               Zorgbruggen Thuiszorg is er voor iedereen die zorg nodig heeft.

U kunt dan ook rechtstreeks contact met ons opnemen voor iedere gewenste vorm van hulp.

160T015 002

Zorgbruggen Thuiszorg is met name gespecialiseerd in: mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, dementie en kindzorg. Zorgbruggen volgt hierin regelmatig bijscholingen en heeft ruime ervaring in huis.

Voor gesubsidieerde thuiszorg heeft u een indicatie nodig van het CIZ (centrum indicatie zorg). Of een indicatie opgesteld door de wijkverpleegkundige.

160T015 003Bij de aanvang van de hulpverlening ontvangt u van ons uw zorgdossier met daarin alle informatie die op u van toepassing is en een brief met de gemaakte afspraken. Tevens werken wij met de contracten die samengesteld zijn door het zorgkantoor en de zorgverzekeraars. Als u de zorg zelf betaalt, kunt u rechtstreeks contact opnemen om de invulling en de kosten van de zorg te bespreken. Ook hierbij volgt er een intake gesprek met daaropvolgend een op u aangepast zorgdossier.

* Exclusiecriteria: Agressie

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd