fbpx

Cliëntenraad

In de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) is vastgesteld dat iedere thuiszorgorganisatie moet beschikken over een cliëntenraad. Deze raad behartigt het belang van de cliënten. De raad brengt adviezen uit over kwaliteitsverbeteringen en zij houden in de gaten of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Heeft u een onderwerp wat u onder de aandacht wilt brengen bij de cliëntenraad of wilt u zich voor
een lidmaatschap in de raad aanmelden?

Stuurt u dan een e-mail naar: clientenraad@zorgbruggen.nl

Zorgbruggen hecht veel waarde aan de adviezen van haar cliëntenraad.

Zo is de raad o.a. ook op de hoogte van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek en geven advies of doen voorstellen voor verbeterpunten aan Zorgbruggen. De cliëntenraad bewaakt de medezeggenschap van cliënten, belangrijk dat een dergelijke raad dus bestaat. Wanneer u zitting neemt in de cliëntenraad kunt u, vier maal per jaar tijdens een bijeenkomst, meedenken en meepraten over Zorgbruggen.

Volg ons op:

Neem contact met ons op

Algemeen: 088 - 220 6000
Zorg Noodlijn: 088 - 220 6005
Fax: 088 - 220 6002
Regio Rotterdam: 088 - 220 6030
Regio Tilburg: 088 - 220 6400
Regio Amsterdam: 088 - 220 6011
Regio Gooi en Vechtstreek: 088 - 220 6015