Missie en visie

Professionele zorg op het eigen vertrouwde woonadres.

De missie van Zorgbruggen is zorg op postcode-niveau bundelen, zodat zorgaanbieders zich kunnen focussen op daar waar zij het beste in zijn: zorg verlenen en daardoor cliënten de meest optimale en complete zorg bieden die zij nodig hebben.

De visie van Zorgbruggen is kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, waardoor haar cliënten ondanks fysieke ongemakken zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Zorgbruggen zet zich maximaal in voor de best mogelijke match tussen cliënt en medewerker.
Het beroep dat de overheid doet op de eigen kracht van de zorgcliënt en zijn/haar omgeving, vraagt om ontwikkeling van vernieuwende zorgvormen en van samenwerking tussen verschillende disciplines in de zorg- én welzijnssector.
Zorgbruggen is anders…
…door haar integrale benadering en het multiculturele karakter van haar zorg. De samenleving wordt steeds gevarieerder, de zorgvraag dus ook. Zorgbruggen kent en erkent de normen en waarden die per cultuur kunnen verschillen. Al onze medewerkers in de zorg zijn bekend met deze normen en waarden en kunnen die vertalen naar de zorg, waardoor de cliënt zich begrepen en veilig voelt.

Zorgbruggen gelooft dat haar kleurrijke cliënten gebaat zijn bij de versterking van hun sociale uitgangssituatie, waaraan wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Immers kennen wij de leefwereld van onze cliënten, respecteren deze en benutten de kracht hiervan. In zoverre liggen in onze visie participatie en gezondheid in elkaars verlengde.