Organisatie gedachten: aansluiten bij Zorgbruggen
Zorgbruggen werkt landelijk als thuiszorgorganisatie.
Per gemeente werken wij met kleine teams, deze bestaan uit 1 (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Wij leveren een uitgebreid pakket aan verpleging en persoonlijke verzorging, welke aangevuld kunnen worden met service- en ondersteunende diensten.
Zorgbruggen
Om reeds bestaande en nieuwe thuiszorgorganisaties te helpen om te groeien en zoveel mogelijk kwalitatieve zorg te leveren, hebben wij Zorgbruggen opgericht: een bedrijf dat thuiszorgorganisaties helpt met back-office en front-office werkzaamheden. Zorgbruggen helpt met het opzetten en/of begeleiden van thuiszorgorganisaties, waarbij het startpunt voor iedereen verschillend is, zo kunnen wij een wijkverpleegkundige helpen die graag zelfstandig wil starten of een reeds bestaande organisatie helpen met ISO-certificeringen.

Daarnaast maakt Zorgbruggen het stukje ‘franchisen’ mogelijk. Dit past natuurlijk geheel binnen de coöperatiegedachte.

Passionele Zorg: Efficiënt en Effectief