Handreiking bezoek verpleeghuizen tijdens Corona

De vernieuwde handreiking ‘Bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen’ geeft handvatten voor het organiseren van bezoek en sociale contacten ten tijde van corona. Lokaal maatwerk staat centraal.

In september 2020 was de handreiking al aangepast aan de situatie van dat moment. Inmiddels zijn we een half jaar verder en in een andere fase terechtgekomen waarin vaccinaties volop worden gezet Slot Terpercaya en we nieuwe inzichten hebben opgedaan, waaronder de afwegingen omtrent bezoek en sociaal contact op individueel niveau in overleg met bewoners, familie en naasten. Daarom hebben de makers van de handreiking besloten om een beperkt aantal aanpassingen aan de handreiking te doen.

Handreiking
De handreiking biedt handvatten voor zorgorganisaties bij het opstellen van een plan voor bezoek en sociale contacten in het verpleeghuis. Met deze handreiking kunnen zorgorganisaties maatwerk bieden op elke zorglocatie, waarbij Slot Online een goede balans tussen veiligheid en welbevinden op basis van professioneel inzicht het uitgangspunt is.

– Download Handreiking bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen (pdf, april 2021), ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl

Wet zorg en dwang
Het uitgangspunt van de handreiking blijft de lokale afwegingen en het maatwerk per locatie, afgestemd met de ontwikkelingen van zowel vaccinaties als besmettingen (op de locatie en in de regio). Momenteel bereiden situs judi slot online terpercaya we ons enerzijds voor op opnieuw vastlopende zorg door de oplopende besmettingen. En anderzijds zien we versoepelingen in de bezoekregeling van verpleeghuizen. Dit roept steeds meer vragen op over de individuele rechten van cliënten en de verhouding van de handreiking tot de Wet zorg en dwang.

Passende hulp
In maart zijn hier Kamervragen over gesteld, er volgt nog een nadere duiding vanuit het ministerie van VWS. Deze informatie wordt via de website Dwang in de zorg van VWS gedeeld. Daarnaast vraagt deze fase om aandacht en passende hulp voor complexe rouwprocessen of traumatische ervaringen van bewoners, hun naasten en professionals. De handreiking is daarom op deze punten aangevuld.

Voor wie is deze handreiking?
Deze handreiking is een hulpmiddel voor bestuurders/managers, cliëntenraden, ondernemingsraden/VAR/PAR en de regiebehandelaren van een zorgorganisatie.

Bron: Zorg Voor Beter https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/handreiking-verpleeghuiszorg-coronatijd