HBO Verpleegkundige
Opleidingseisen
Diploma HBO Verpleegkundige met een BIG-registratienummer.
Bevoegdheden

– ​Je geeft de zorgmanager/directeur, gevraagd en ongevraagd, advies t.b.v. de verbetering van de zorgverlening. Ook bespreek je problemen die op de werkvloer spelen, die een goede zorgverlening belemmeren. Je draagt tevens oplossingen aan die t.g.v. zijn van de kwaliteit van de zorg;
– ​je stelt jouw eigen team samen.

Beloning
– Leuke werksfeer;
– hecht team;
– aantal uren per week is variabel;
– werktijden zijn flexibel;
– salaris conform CAO-VVT
– extra secundaire voorwaarden voor teamleiders.
Werkzaamheden
– Het fungeren als coördinator tussen verschillende instanties rondom de zorg;
– ​het kunnen fungeren als teamleider/coördinator;
– ​het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
– ​het opstellen van een zorgplan;
– ​het werken volgens een zorgplan;
– ​​het controleren van zorgplannen;
– ​het halfjaarlijks evalueren van zorgplannen;
– ​​het nauw samenwerken met onze HBO-Verpleegkundigen, MBO-Verpleegkundigen & Zorgmanager;
– ​het ondersteunen van de zorgvrager bij het wonen;
– ​het ondersteunen van de zorgvrager bij eenvoudige, praktische en emotionele problemen;
– ​het activeren tot het zelfstandig uitvoeren van handelingen;
– ​het geven van tips en adviezen over verpleegtechnische handelingen;
– ​het samenwerken met instanties t.b.v. de zelfredzaamheid van cliënten;
– ​het signaleringen van veranderingen in de situatie van de zorgvrager en eventuele mantelzorger(s);
– ​het bouwen van een professionele relatie met de zorgvrager en eventuele mantelzorger;
– ​het fungeren als aanspreekpunt van alle zorgteams.
Waar zijn wij naar op zoek
– Servicegericht en klantvriendelijke instelling;
– ​verantwoordelijkheidsgevoel;
– goede sociale en communicatieve vaardigheden;
– het kunnen signaleren van bijzonderheden en veranderingen in de situatie van de cliënt;
– ​inlevingsvermogen en hulpvaardigheid;
– het respecteren van de levensstijl van de cliënt en betracht daarover discretie;
– gemotiveerd zijn;
– ​het handelen op adequate wijze bij onvoorziene situaties en calamiteiten;
– overtuigen, stimuleren en motiveren van cliënten bij hun zelfredzaamheid en bij het aanbrengen van structuur;
– het geven en ontvangen van feedback, het reflecteren op eigen handelen en het omgaan met conflicten;
– het aanzetten tot het zelfstandig uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
– zorg dragen voor tevreden cliënten.