Helpende Niveau 2
Opleidingseisen
Certificaat basiszorg of verpleeghulp A, verzorgende niveau 2.
Bevoegdheden
– Je geeft de teamleider, gevraagd en ongevraagd, advies ten behoeve van de verbetering van de zorgverlening. Ook bespreek je problemen die tijdens de werkvloer spelen, die mogelijk de zorgverlening kan belemmeren;
– ​je draagt tevens oplossingen aan die ter verbetering van de kwaliteit van de zorg zijn.
Beloning

– Leuke werksfeer;
– hecht team;
– aantal uren per week is variabel;
– werktijden zijn flexibel;
– salaris conform CAO-VVT

Werkzaamheden
– Ondersteunen van de zorgvrager bij ADL;
– ondersteunen van de zorgvrager bij het wonen;
– ondersteunen van de zorgvrager bij eenvoudige, praktische en emotionele problemen;
– werken volgens een zorgplan;
– zelfstandig werken; het werken in een teamverband;
– activeren tot het zelfstandig uitvoeren van handelingen;
– geven van tips en adviezen over ADL en het huishouden aan de zorgvrager;
– bijhouden van zorgdossiers;
– samenwerken met instanties t.b.v. de zelfredzaamheid van cliënten;
– signaleringen van veranderingen in de situatie van de zorgvrager en eventuele mantelzorger(s);
– bouwen van een professionele relatie met de zorgvrager en eventuele mantelzorger.
Waar zijn wij naar op zoek
– Een servicegerichte en klantvriendelijke instelling;
– goede sociale en communicatieve vaardigheden;
– ervaringskennis van ADL & huishoudelijke verzorging;
– kunnen signaleren van bijzonderheden en veranderingen in de situatie van de cliënt;
– vermogen voor inleving en hulpvaardigheid;
– respecteren van de levensstijl van de cliënt en betracht daarover discretie;
– gemotiveerd zijn;
– hebben van verantwoordelijkheid voor een goede communicatie en dialoog met cliënt over zijn/haar ervaringen, wensen en voorkeuren;
– handelen op adequate wijze bij onvoorziene situaties en calamiteiten
– overtuigen, stimuleren en motiveren van cliënten bij hun zelfredzaamheid en bij het aanbrengen van structuur.
– geven; ontvangen van feedback, het reflecteren op eigen handelen; het omgaan met conflicten;
– verantwoordelijkheden;
– zorgdragen voor tevreden cliënten, het werken volgens een veilige werkwijze met de bijbehorende protocollen.