fbpx

Helpende Niveau 2

Opleidingseisen:

 ​Certificaat basiszorg of verpleeghulp A, verzorgende niveau 2.

 

Werkzaamheden:

 Ondersteunen van de zorgvrager bij ADL;
 ondersteunen van de zorgvrager bij het wonen;
 ​ondersteunen van de zorgvrager bij eenvoudige, praktische en emotionele problemen;
 ​werken volgens een zorgplan;
 ​zelfstandig werken; het werken in een teamverband;
 activeren tot het zelfstandig uitvoeren van handelingen;
 geven van tips en adviezen over ADL en het huishouden aan de zorgvrager;
 ​bijhouden van zorgdossiers;
 ​samenwerken met instanties t.b.v. de zelfredzaamheid van cliënten;
 signaleringen van veranderingen in de situatie van de zorgvrager en eventuele mantelzorger(s);
 ​bouwen van een professionele relatie met de zorgvrager en eventuele mantelzorger.

 

Waar zijn wij naar op zoek:

 ​Een servicegerichte en klantvriendelijke instelling;
 goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 ​ervaringskennis van ADL & huishoudelijke verzorging;
 kunnen signaleren van bijzonderheden en veranderingen in de situatie van de cliënt;
 ​vermogen voor inleving en hulpvaardigheid;
 ​respecteren van de levensstijl van de cliënt en betracht daarover discretie;
 ​gemotiveerd zijn;
 ​hebben van verantwoordelijkheid voor een goede communicatie en dialoog met cliënt over zijn/haar ervaringen, wensen en voorkeuren;
 ​handelen op adequate wijze bij onvoorziene situaties en calamiteiten
 ​overtuigen, stimuleren en motiveren van cliënten bij hun zelfredzaamheid en bij het aanbrengen van structuur.
 ​geven; ontvangen van feedback, het reflecteren op eigen handelen; het omgaan met conflicten;
 ​verantwoordelijkheden;
 zorgdragen voor tevreden cliënten, het werken volgens een veilige werkwijze met de bijbehorende protocollen.

 

Bevoegdheden:

 ​Je geeft de teamleider, gevraagd en ongevraagd, advies ten behoeve van de verbetering van de zorgverlening. Ook bespreek je problemen die tijdens de werkvloer spelen, die mogelijk de zorgverlening kan belemmeren;
 ​je draagt tevens oplossingen aan die ter verbetering van de kwaliteit van de zorg zijn.

 

Beloning:

 ​Leuke werksfeer;
 hecht team;
 ​aantal uren per week is variabel;
 ​werktijden zijn flexibel;
 salaris conform CAO-VVT.

Volg ons op:

Neem contact met ons op

Algemeen: 088 - 220 6000
Zorg Noodlijn: 088 - 220 6005
Fax: 088 - 220 6002
Regio Rotterdam: 088 - 220 6030
Regio Tilburg: 088 - 220 6400
Regio Amsterdam: 088 - 220 6011
Regio Gooi en Vechtstreek: 088 - 220 6015