Oncologie verpleegkundige
Heeft u recent gehoord dat u of uw naaste kanker heeft en mogelijk niet meer geneest? Dit brengt veel emoties teweeg bij u en uw omgeving. De oncologie verpleegkundige komt kosteloos bij u thuis om met u in gesprek te gaan over uw ziekte en het verloop ervan.

In dit gesprek komt onder andere aan de orde:

​Uw ziektebeeld en de gevolgen ervan en medicijngebruik.

Begeleiding bij uw behandeling.

Mogelijkheden van zorg bij u thuis.

Mantelzorg ondersteuning;

Hulpmiddelen.

Symptomen, zoals: -angst, verdriet, depressiviteit, pijn en vermoeidheid.

Gesprek aan huis
De oncologie verpleegkundige komt bij u thuis, in uw vertrouwde omgeving. Voor tips, voorlichting, begeleiding en praktische oplossingen. Ze betrekt ook uw naasten en heeft contact met betrokken hulpverleners.