Ons aanbod

De kracht van Zorgbruggen
om de goede kwaliteit te kunnen waarborgen deelt Zorgbruggen het aanbod op in twee delen. In onze Back Office proberen wij alle administratieve last van de zorgverlening zo goed mogelijk te organiseren, zodat de Front Office de beste en juiste zorgverlening mogelijk kan maken.

We splitsen onze Back Office op in een paar onderdelen, zoals hieronder beschreven.

Het contracteren bij de diverse zorgverzekeraars kan een stuk eenvoudiger en efficiënter. Bovendien kunnen de leden voordeel genieten van elkaars contracten. Dit geldt voor de ZVW, WLZ en de gemeente.

Op alle fronten hebben de leden voordelen van elkaar.

Door als één partij op te treden, kunnen de onderhandelingen tijdens de zorginkoop doelmatiger verlopen. Niet ondenkbaar dat ook uurtarieven beduidend positiever uit vallen dan dat deze 1:1 worden onderhandelt. Daarbij komt dat de zorg financierders zich alleen willen verbinden aan partijen die volledig voldoen aan de inkoop voorwaarden en eisen. Onze Coöperatie is hier een voorbeeld van.

Overschot bij te weinig cliënten aanbod
Als u plotseling een overschot aan personeel hebt, dan betekent dit direct een verliespost. Bovendien wordt u veelal voorzichtig met het aannemen van cliënten in relatie tot personeel, immers moet dit redelijk in balans zijn tussen cliënt en personeel.

Tekort bij voldoende cliënten aanbod
Hier kunt u als lid profiteren van de mogelijkheden die andere leden met een personeelsoverschot hebben, door van elkaar personeel te detacheren.

Wij brengen dit goed in kaart.

Cliëntenstop
We kennen allemaal het fenomeen van cliëntenstop. Elke zorgaanbieder dient bij de zorg financierder melding te maken indien er sprake is van een cliëntenstop. In relatie met de zorgverzekeraars werkt dit negatief, omdat zorgverzekeraars immers een zorgplicht hebben. In de praktijk wordt deze zorgplicht verlengd naar de zorgaanbieder. Ingeval van een eventueel dreigende cliëntenstop kunt u, vanwege uw coöperatie lidmaatschap, een beroep doen op uw achterban.

Tekort aan cliënten, al dan niet tijdelijk
Indien er onverwijld toch een cliëntenstop van kracht mocht zijn, dan kunnen cliënten terecht bij andere leden van Broeder en Zuster Zorg. De cliënten kunnen “geruisloos” tussen de leden worden onderverdeeld en de cliëntenzorg blijft gewaarborgd.

Elke zorgaanbieder dient aan de kwaliteitsrichtlijnen te voldoen en dus ook gecertificeerd te zijn. U hebt uiteraard vrije keuze om uw eigen kwaliteitssysteem te hanteren, heeft u deze echter niet dan kunt u ook de kwaliteitsrichtlijnen van Broeder en Zuster Zorg gebruiken. Wij hanteren de Prezo methode.
Er zijn verschillende goede ECD-pakketten die voldoen een de huidige richtlijnen om efficiënt alle gegevens vast te leggen.

U kunt uw eigen systeem blijven gebruiken of gebruik maken van de ICT-toepassingen van Broeder en Zuster Zorg. Wij werken 100% digitaal. Dit betekent dat u en uw medewerkers op elk gewenst moment inzage hebben in hun dossier. Dit gaat onder strikte autorisatie regels. Datalek en alle andere zaken worden uitgesloten door de gehanteerde systemen.

Elk zorgaanbieder verricht min of meer dezelfde administratieve werkzaamheden. In totaliteit doen wij veel dubbele en onnodige werkzaamheden. Als lid kunt u ervoor kiezen om via onze organisatie zaken centraal te laten regelen, op het gebied van: declaraties, personeelszaken, levering van Raad van Toezicht, levering van een klachtenregeling, levering van cliëntenraad en juridische bijstand.
Elk lid zal periodiek de mogelijkheid krijgen om vakinhoudelijk hun kennis up to date te houden. Er zullen specifieke opleidingen starten al dan niet in company trainingen voor het omgaan met ECD, classificatie methoden, permanente educatie (PE) en maatwerk oplossingen. Wij werken aan een eigen opleidingstraject waarbij specifieke behoeftes aandacht krijgen.
Zorgbruggen begeleidt ook leden die het besluit hebben genomen om hun bedrijf, al dan niet aan een ander lid, te verkopen. Ook als u plannen hebt uw bedrijf en/of uw cliëntenbestand uit te breiden, dan kunnen wij u hierbij ondersteunen.

De leden onderling kunnen besluiten om op termijn hun bedrijven te verkopen aan een ander lid die hun bedrijf in oorsprong verder kan voortzetten.

Het kan ook voorkomen dat een bedrijf wil uitbreiden. Als lid zit u dichtbij het proces van bedrijfsovername of uitbreiding. Wij beschikken over de nodige kennis en businesspartners.