Ramadan en het suikerfeest

De Ramadan in 2021 duurt van 12 april tot 12 mei. De Islamitische vastenmaand is dit jaar iets anders dan normaal, wegens de corona maatregelen. Een aantal van onze cliënten en teamleden heeft natuurlijk deelgenomen aan de Ramadan, welke wordt afgesloten met het suikerfeest. Tijdens de ramadan onthouden deelnemers zich tussen de schemer voor zonsopkomst en zonsondergang van eten, drinken, roken en vrijen. Dit doen ze tijdens de ramadan alleen na zonsondergang.

Waarom vast men tijdens de Ramadan?
Het vasten wordt gezien als een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God. Het vasten is een van de vijf zuilen van de islam en is dus verplicht. Het is mogelijk door het vasten zelfdiscipline te ontwikkelen en aan zwakheden in het karakter te werken.

Coronavaccinatie en de Ramadan
Een belangrijke vraag die tijdens deze Ramadan speelde is: mag een vastende werknemer die een oproep krijgt voor een coronavaccinatie, deze tijdens het vasten toegediend krijgen? De consensus is dat injecties van niet-voedingsmiddelen het vasten niet doorbreken.