Specialistische verpleging
Zorgbruggen kan ook voorzien in gespecialiseerde verpleging, onder andere op het gebied van:
U kunt verpleegkundige zorg aanvragen voor bijvoorbeeld:

COPD,

wondzorg,

stomazorg,

diabetici,

palliatieve zorg,

oncologie.

Wij hebben verpleegkundigen in dienst die zich gespecialiseerd hebben op specifieke ziektebeelden. Het zijn dan experts op dit gebied en dragen bij aan een hoge kwaliteit van zorg.