Religieuze signatuur
Geïnspireerd door geloof en traditie, werken medewerkers van Zorgbruggen met inspiratie en bezieling in de zorg.

Zij maken zich sterk voor de essentiële waarden van zorg: aandacht, betrokkenheid, liefde, verantwoordelijkheid, deskundigheid en gelijkwaardigheid.

Religieuzen en gezondheidszorg

Religieuzen hebben aan de bakermat gestaan van onze gezondheidszorg. Dit deden zij vanuit de overtuiging dat de mens ertoe doet, met respect voor het leven en voor verbondenheid tussen zorgverlener en zorgvrager.

Het werk van de religieuzen in Nederland is van onschatbare waarde geweest voor de gezondheidszorg in Nederland. Minstens 65% van de ziekenhuizen heeft een religieuze oorsprong. Toch is deze kennis van onze geschiedenis bij velen die werkzaam zijn in de zorg onbekend. Het immaterieel erfgoed van de religieuzen is een belangrijke sleutel voor het aanboren van krachtbronnen van de zorg- en hulpverleners om er te zijn voor de ander en nabij te zijn.

Voorbeelden:
Bij islamitische cliënten is het niet handig om vrijdag vlak voor het middaggebed af te spreken, tenzij zij aangeven dat het voor hun geen probleem is. Als iemand naar de kerk gaat, komt de thuiszorgmedewerker op een tijdstip dat de cliënt zich niet te veel hoeft te haasten.

Zorgbruggen werkt met medewerkers die zich van bovenstaande bewust zijn en die deze zorg nastreven.

Behoort tot een kerkelijke of levensbeschouwelijke gezindte, personen vanaf 15 jaar, 2017 (%)
Bron: CBS onderzoek Sociale samenhang en welzijn.

  • Geen kerkelijke gezindte 51% 51%
  • Wel kerkelijke gezindte 49% 49%
Waarvan:

  • Rooms-katholiek 24% 24%
  • Nederlands hervormd 6% 6%
  • Protestantse Kerk in Nederland 6% 6%
  • Andere gezindte 6% 6%
  • Islam 5% 5%
  • Gereformeerd 3% 3%