Actuele en relevante zaken
rondom de zorg in Nederland.
Ramadan en het suikerfeest

Ramadan en het suikerfeest

De Ramadan in 2021 duurt van 12 april tot 12 mei. De Islamitische vastenmaand is dit jaar iets anders dan normaal, wegens de corona maatregelen. Een aantal van onze cliënten en teamleden heeft natuurlijk deelgenomen aan de Ramadan, welke wordt afgesloten met het suikerfeest. Tijdens de ramadan onthouden deelnemers zich tussen de schemer voor zonsopkomst en zonsondergang van eten, drinken, roken en vrijen. Dit doen ze tijdens de ramadan alleen na zonsondergang.

Waarom vast men tijdens de Ramadan?
Het vasten wordt gezien als een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God. Het vasten is een van de vijf zuilen van de islam en is dus verplicht. Het is mogelijk door het vasten zelfdiscipline te ontwikkelen en aan zwakheden in het karakter te werken.

Coronavaccinatie en de Ramadan
Een belangrijke vraag die tijdens deze Ramadan speelde is: mag een vastende werknemer die een oproep krijgt voor een coronavaccinatie, deze tijdens het vasten toegediend krijgen? De consensus is dat injecties van niet-voedingsmiddelen het vasten niet doorbreken.

read more
Wij introduceren Ga Je Mee Cliënt

Wij introduceren Ga Je Mee Cliënt

Zorgbruggen introduceert een nieuwsblad voor cliënten met informatie over de zorg, verhalen van vroeger en leuke tips of recepten.

Het nieuwsblad wordt op maandelijkse basis verstuurd aan de cliënten, waarbij de eerste editie in maart uitgebracht is. De reacties naar aanleiding van deze eerste editie waren dan ook erg positief!

Ga Je Mee Cliënt is ontstaan uit een stukje informatievoorziening en entertainment voor de cliënten. Zorgbruggen gaat graag een stukje verder dan de meeste zorginstellingen, door verschillende middelen te gebruiken om meerwaarde te bieden aan de cliënten.

De cliënten sturen zelf foto’s in van vroeger met een mooi verhaal, de teamleiders leveren interessante zorgartikelen aan en de creatievelingen op ons kantoor zorgen voor een leuke kruiswoordpuzzel.

read more
Zorgbruggen zet nieuwe stappen om de beste kwaliteit te behalen

Zorgbruggen zet nieuwe stappen om de beste kwaliteit te behalen

Zorgbruggen heeft als doel om de beste wijkgerichte zorg te leveren. Achter de schermen zijn wij dan ook druk bezig om de kwaliteit steeds maar weer te verbeteren. Aan de start van 2021 is Anne-Marie Le Buhan aangenomen als kwaliteitsmedewerker. Vanuit haar functie bewaakt zij samen met de Directeur Zorg het overzicht om de kwaliteit van de geleverde zorg, rapportages en communicatie zo hoog mogelijk te houden.

Daarnaast werken wij momenteel achter de schermen aan het updaten van diverse moderne systemen om de werkzaamheden voor zowel onze teamleden als cliënten weer naar een hoger niveau te tillen.

read more
Handreiking bezoek verpleeghuizen tijdens Corona

Handreiking bezoek verpleeghuizen tijdens Corona

De vernieuwde handreiking ‘Bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen’ geeft handvatten voor het organiseren van bezoek en sociale contacten ten tijde van corona. Lokaal maatwerk staat centraal.
In september 2020 was de handreiking al aangepast aan de situatie van dat moment. Inmiddels zijn we een half jaar verder en in een andere fase terechtgekomen waarin vaccinaties volop worden gezet Slot Terpercaya en we nieuwe inzichten hebben opgedaan, waaronder de afwegingen omtrent bezoek en sociaal contact op individueel niveau in overleg met bewoners, familie en naasten. Daarom hebben de makers van de handreiking besloten om een beperkt aantal aanpassingen aan de handreiking te doen.

Handreiking
De handreiking biedt handvatten voor zorgorganisaties bij het opstellen van een plan voor bezoek en sociale contacten in het verpleeghuis. Met deze handreiking kunnen zorgorganisaties maatwerk bieden op elke zorglocatie, waarbij Slot Online een goede balans tussen veiligheid en welbevinden op basis van professioneel inzicht het uitgangspunt is.

Download Handreiking bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen (pdf, april 2021), ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl
Wet zorg en dwang
Het uitgangspunt van de handreiking blijft de lokale afwegingen en het maatwerk per locatie, afgestemd met de ontwikkelingen van zowel vaccinaties als besmettingen (op de locatie en in de regio). Momenteel bereiden situs judi slot online terpercaya we ons enerzijds voor op opnieuw vastlopende zorg door de oplopende besmettingen. En anderzijds zien we versoepelingen in de bezoekregeling van verpleeghuizen. Dit roept steeds meer vragen op over de individuele rechten van cliënten en de verhouding van de handreiking tot de Wet zorg en dwang.

Passende hulp
In maart zijn hier Kamervragen over gesteld, er volgt nog een nadere duiding vanuit het ministerie van VWS. Deze informatie wordt via de website Dwang in de zorg van VWS gedeeld. Daarnaast vraagt deze fase om aandacht en passende hulp voor complexe rouwprocessen of traumatische ervaringen van bewoners, hun naasten en professionals. De handreiking is daarom op deze punten aangevuld.

Voor wie is deze handreiking?
Deze handreiking is een hulpmiddel voor bestuurders/managers, cliëntenraden, ondernemingsraden/VAR/PAR en de regiebehandelaren van een zorgorganisatie.

Bron: Zorg Voor Beter https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/handreiking-verpleeghuiszorg-coronatijd

read more